top of page

Các lớp học

  • EClass có các lớp Sơ cấp (Preliminary) và Trung cấp (Intermediate), tương ứng với các cấp lớp từ K đến lớp 8 của Mỹ. Mỗi lớp học trong một năm.

  • Song song với các lớp trên, eClass còn tổ chức các lớp Luyện thi WSC (The World Scholars’ Cup), các lớp Tranh biện (Debate), Viết luận chuyên sâu (Critical Writing) cho học sinh từ 9 tuổi đến 17 tuổi.

Lexile.png

Bảng so sánh các lớp eClass với lớp Phổ thông Mỹ và trình độ Cambridge/TOEFL/IELTS/CEFR

Giờ học

  • Giờ học:

- Thứ 2 đến Thứ 6: 18:00 - 20:00

- Thứ 7, Chủ nhật: 8:00 – 19:00

  • Thời lượng học các lớp tiếng Anh: 2 buổi/tuần, mỗi buổi từ 90-120 phút

  • Thời lượng học các lớp Luyện thi WSC, IGCSE, Viết luận, Tranh biện: 1 buổi/tuần, mỗi buổi từ 120-180 phút

 

Học phí

học phí 2.png
bottom of page