top of page

Các lớp học

  • EClass có các lớp Sơ cấp (Preliminary) và Trung cấp (Intermediate), tương ứng với các cấp lớp từ K đến lớp 8 của Mỹ. Mỗi lớp học trong một năm.

  • Khi học xong Lớp Inter 4 hoặc Advanced 1 của eClass (tương đương với Lớp 8-9 Chương trình Phổ thông Mỹ), học sinh có thể chọn các lớp: Luyện thi SSAT, SAT, TOEFL, IELTS để chuẩn bị cho việc đi du học/thi đại học.

  • Song song với các lớp trên, eClass còn tổ chức các lớp Luyện thi WSC (The World Scholars’ Cup), các lớp Tranh biện (Debate), Viết luận (Academic Writing) cho học sinh từ 9 tuổi đến 17 tuổi.

Lop hoc.jpg

Bảng so sánh các lớp eClass với lớp Phổ thông Mỹ và trình độ Cambridge/TOEFL/IELTS/CEFR

Giờ học

  • Giờ học:

- Thứ 2 đến Thứ 6: 18:00 - 20:00

- Thứ 7, Chủ nhật: 8:00 – 19:00

  • Thời lượng học các lớp tiếng Anh: 2 buổi/tuần, mỗi buổi từ 90-120 phút

  • Thời lượng học các lớp Luyện thi WSC, IGCSE, Viết luận, Tranh biện: 1 buổi/tuần, mỗi buổi từ 120-180 phút

 

Học phí

Hoc phi.jpg
bottom of page