Các lớp học

  • EClass có các lớp Sơ cấp (Preliminary) và Trung cấp (Intermediate), tương ứng với các cấp lớp từ K đến lớp 8 của Mỹ. Mỗi lớp học trong một năm.

  • Khi học xong Lớp Inter 4 hoặc Advanced 1 của eClass (tương đương với Lớp 8-9 Chương trình Phổ thông Mỹ), học sinh có thể chọn các lớp: Luyện thi SSAT, SAT, TOEFL, IELTS để chuẩn bị cho việc đi du học/thi đại học.

  • Song song với các lớp trên, eClass còn tổ chức các lớp Luyện thi WSC (The World Scholars’ Cup), các lớp Tranh biện (Debate), Viết luận (Academic Writing) cho học sinh từ 9 tuổi đến 17 tuổi.

Lop hoc.jpg

Bảng so sánh các lớp eClass với lớp Phổ thông Mỹ và trình độ Cambridge/TOEFL/IELTS/CEFR

Giờ học

  • Giờ học:

- Thứ 2 đến Thứ 6: 18:00 - 20:00

- Thứ 7: 8:00 – 19:00

  • Thời lượng học lớp Pre 1, Pre 2: 3 giờ/tuần (2 buổi – mỗi buổi 90 phút)

  • Thời lượng học lớp Pre 3 đến Inter 4, Advanced 1: 4 giờ/tuần (2 buổi – mỗi buổi 120 phút)

  • Thời lượng học lớp IELTS, TOEFL: 2 giờ/tuần

  • Thời lượng học lớp SSAT: 3 giờ/tuần

  • Thời lượng học lớp SAT: 4 giờ/tuần

 

Học phí

Hoc phi.jpg